Tools
Home Tools Eco / Fin Beroep Ver. / Ass. Prof. Arb / Soc Milieu / Env Milieu / Env Burg / Civil Andere

 

HANDIGE TOOLS – TOOLS UTILS

 

BELGIELEX   ADRESSEN   BEDRIJFSGEGEVENS   BEREKENINGEN&TABELLEN   WOORDENBOEK&VERTALER   TIJDSCHRIFTEN    DISCUSSIEFORUM 

 

 

BELGIELEX : NEDFR

De meest volledige databank van de overheid omvat overzichtslijsten wetgeving, met links naar de parlementaire werkzaamheden en de rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State. Dit alles samengebracht op één enkele website met eveneens een makkelijke link naar Juridat (algemene rechtspraak). Echt een aanrader.

 

 

ADRESSEN :

 

Advocaten Vlaamse balies

orde des barreaux françophone et germanophone

RECHTBANKEN, HOVEN EN PARKETTEN     -----   TERRITORIALE BEVOEGDHEID IN BELGIË 

 

MAPORAMA

Routeplanner van Europa, kaarten en gedetailleerde wegbeschrijving.

INFOBEL

Telefoonboek van verschillende landen.

 

 

BEDRIJFSGEGEVENS :

 

Databank van de rechtspersonen - BANQUE DE DONNéES DES personnes morales

Databank der VZW's - BANQUE DE DONNéES DES A.S.B.L.

 

Bedrijveninfo - Info des entreprises BTW/HR-nummer/ondernemingsnummer

 

CONTROLE  BTW werkt voor heel Europa, geeft naam ingeschrevene en de geldigheid van het BTWnr.

 

BEREKENINGEN EN TABELLEN :

 

Aantal dagen tussen twee data berekenen --  Calcul des jours entre deux dates

 

Berekening van opzegtermijn (arbeider en bedienden) SD WORX -- Calcul du Préavis SD WORX

Ontslag & Opzeg  --congé & Préavis  Larcier

Verzameling Larcier Ontslag& Opzeg, voorlopig gratis te consulteren OOK berekenen van opzegtermijn

 

Berekening van netto-brutto --  calcul du net - brut SD WORX

 

IndexcijferS -- CHIFFRES D'INDEXATION

 

Sterfte- en kapitalisatietafels  -  tables de mortalité et de capitalisation

 

indicatieve tabel forfaitaire schadevergoedingen 2000 – Tableau indicatif 2000

Modèles d'actes

 

WOORDENBOEK - VERTALER :

EURODICTUM 

BABELFISH 

 

 

 

TIJDSCHRIFTEN (hier klikken)

 

DISCUSSIEFORUM (hier klikken) Alle rechtstakken komen uitgebreid aan bod