Beroep Ver. / Ass. Prof.
Home Tools Eco / Fin Beroep Ver. / Ass. Prof. Arb / Soc Milieu / Env Milieu / Env Burg / Civil Andere

 

BEROEPSVERENIGINGEN – ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

 

IAB (IDAC) Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

IEC Institut des Experts Comptable

 

IBR Instituut der Bedrijfsrevisoren

IRE Institut des Réviseurs d’Entreprises

 

BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

IPCF Institut professionnel des comptables et fiscalistes

- PACIOLI- database van infobladen

 

CBFA commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

CBFA Commission bancaire, Financière et des Assurances

 

Instituut voor Bedrijfsjuristen -- Institut de Juristes d'Entreprises 

 

Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat -- Fédération Royale des Notaires Belges

 

BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

IPV Institut Professionnel des Agents Immobiliers

 

Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders van België

Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique

 

UVCW  Union des Villes et Communes de Wallonie

VVSG  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten