Andere
Home Tools Eco / Fin Beroep Ver. / Ass. Prof. Arb / Soc Milieu / Env Milieu / Env Burg / Civil Andere

 

 

BELGIE      - Federaal / Fédérale                  ANDERE LANDEN                         EU / UE

                       - Vlaanderen

                       - Wallonie

                       - Brussel / Bruxelles

 

                       - Tijdschriften  

                       - Andere Juridische Websites  

  

 

 

FEDERAAL - FEDERALE    

JUSTEL (NL-FR)

Bevat gecoördineerde wetgeving - wetgevingsindex (sinds 1945) - rechtspraak - omzendbrieven - adressen van gerechtelijke diensten (database van het Ministerie van Justitie)

Belgisch Staatsblad – Moniteur Belge

Juridat portaal van de Rechterlijke Macht / du Pouvoir Judiciaire

Raad van StaTe -- CONSEIL D'états
Vanaf december 1997 alle arresten van de Raad van State

ParoliS NL  -- ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers

PAROLIS FR  --la Chambre des Représentants

Alle documenten van de federale kamer (V&A – Handelingen – Stukken)

Belgische SenaaT -- LE SENAt

 

Ministerie van Justitie - Ministère de Justice

 

 

Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel

Ordre francais des advocats au Barreau de Bruxelles

Elementaire Bibliografie van het Belgisch Recht

BIBLIOTHEQUES  

JURIDISCHE BIBLIOTHEKEN 

dikeon.be

Belgisch juridisch portaal: links naar Belgische en buitenlandse officiële en juridische sites  

 

VLAANDEREN

Vlaamse Codex

Verzameling van de Vlaamse wetgeving (verdragen - samenwerkingsakkoorden - decreten - besluiten van de Vlaamse regering - ministeriële besluiten - omzendbrieven)

Vlaamse overheid  

Vlaams Parlement

Vlaamse GemeenschapsCommissie 

 

 

WALLONIE

la Région wallonne

Wallex

Le gouvernement wallon

La Communauté française

 

Duitse Gemeenschap

 

BRUSSEL -  BRUXELLES

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

 

 

 

ANDERE LANDEN

 

FrankrijK -- FRANCE

NederlanD -- PAYS-BAS

LUXEMBURG -- LUXEMBOURG

 

EU - UE

 

European Union

European Commission

Council of the European Union

European Court of Justice

European Parliament

European Central Bank

European Investment Bank

Eur-Lex

 

 

 

TIJDSCHRIFTEN

Algemeen Juridisch Tijdschrift

Bank- en Financiewezen

Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Le Droit des Affaire - Ondernemingsrecht

JLMB

Jura Falconis

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid - Revue Belge de la Sécurité Sociale

Echtscheidingsjournaal

TIJDSCHRIFT INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

 

 

ANDERE JURIDISCHE WEBSITES

2link

Portaalsite i.v.m. de juridische wereld