Arb / Soc
Home Tools Eco / Fin Beroep Ver. / Ass. Prof. Arb / Soc Milieu / Env Milieu / Env Burg / Civil Andere

 

ARBEIDSRECHT DROIT DU TRAVAIL

 

 

CAO's EN PARITAIRE COMITES  -- CCT et commissions paritaires

 

Larcier Ontslag & OpzeG NL -

Verzameling Larcier Ontslag& Opzeg, voorlopig gratis te consulteren OOK berekenen van opzegtermijn

 

Berekening van opzegtermijn (arbeider en bedienden) SD WORX -

Berekening van netto-brutto SD WORX - Calcul du net - brut SD WORX

 

Sportrecht - droit du spOrt

 

 

 

 

 

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT DROIT SOCIAL

 

Juriwel Vlaamse Welzijnsregelgeving

Adoptie - Algemeen Welzijnswerk - Bevoegdheidsbepalingen - Bijzondere Jeugdbijstand - Diverse algemene bepalingen - Forensisch welzijnswerk Gehandicaptenzorg Gezins -en welzijnsraad Gezinszorg Kansarmoedebestrijding Kinderrechten Kwaliteitszorg - Maatschappelijk Opbouwwerk Minderheden O.C.M.W. - Ouderenzorg - Overleg en Communicatie in de welzijnssector - Thuiszorg - VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden) -Vrijwilligerswerk Zorgverzekering

 

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

 

Rijksdienst voor pensioeneN  - Office National des Pensions

 

Rijksdienst voor ArbeidsvoorzieninG - L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

 

RIjksdienst voor sociale zekerheid -  office national de securite sociALE