Burg / Civil
Home Tools Eco / Fin Beroep Ver. / Ass. Prof. Arb / Soc Milieu / Env Milieu / Env Burg / Civil Andere

 

BURGERLIJK RECHT – DROIT CIVIL

 

 

Notare NL

Zeer uitgebreid over het huwelijk, woninghuur, aan- en verkoop, leegstand, appartementsrecht, tot aan de echtscheiding en het erfrecht.

 

Sterfte- en kapitalisatietafels  -  tables de mortalité et de capitalisation

Hulpmiddel in het vergoedingsrecht voor de berekening van toekomstige schade en in het notariaat voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op basis van de meest recente tafels van het Nationaal Instituut voor de Statistiek

 

 

Echtscheidingsjournaal  

Algemeen Juridisch Tijdschrift

TIJDSCHRIFT INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

JLMB

Jura Falconis